Các dịch vụ chính của Shopweb

Kiềm tiền cực kỳ dễ dàng cùng Shopweb bằng cách giới thiệu bạn bè, người thân, khách hàng của bạn sử dụng dịch vụ của Shopweb. Hoa hồng vĩnh viễn, rút tiền nhanh chóng. Mỗi lượt giới thiệu và thành công, bạn sẽ nhận ngay 15% giá trị hợp đồng, giá trị dịch vụ của khách hàng. Bạn sẽ nhận vĩnh viễn sau mỗi lần khách hàng gia hạn.